Przegląd Oferty Usług Badań Nieniszczących

Nasze możliwości techniczne obejmują szeroki zakres konwencjonalnych metod badań nieniszczących. Nasi wysoko wykwalifikowani inspektorzy pracują według najnowszych procedur badawczych, które są określone w naszym systemie zarządzania jakością. Eksperci z LBNiW znają branże, w których pracują i niezłomnie dążą do świadczenia najlepszych usług w swojej klasie. Dbamy o to, aby ludzie w każdym miejscu pracy posiadali najnowszą wiedzę i dysponowali odpowiednią technologią. Przykładamy baczną uwagę, aby świadczone przez nas usługi, spełniały oczekiwania klientów, a nasi inspektorzy mieli elastyczność, talent i operatywność do reagowania na nieoczekiwane.

Nasz cel jest prosty: pełne zadowolenie klienta. Każdy pracownik naszej firmy – bez względu na to, co robią – koncentruje się na osiągnięciu tego celu. Lojalnie powierzane nam kolejne prace przez naszych klientów dowodzą, że podejście to jest słuszne i że doceniają oni nasz wkład i zaangażowanie w projekty, które realizują.

NASZE TECHNIKI BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

BADANIA WIZUALNE (VT)

Visual inspection of welds | Badanie wizualne spoin

BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE (UT)

Ultrasonic Testing of weld | Badanie ultradźwiękowe spoiny

BADANIA RADIOGRAFICZNE (RT)

Radiographic testing of weld | Badanie radiograficzne spoiny

RADIOGRAFIA SPOIN RUROCIĄGÓW

Inspection of welds with x-ray pipeline crawler | Badanie spoin czołgaczem rentgenowskim

BADANIA PENETRACYJNE (PT)

Dye Penetrant Examination of elements | Badanie penetracyjne elementów

BADANIA MAGNETYCZNO-PROSZKOWE (MT)

Magnetic particle testing of weld | Badania magnetyczno-proszkowe spoiny

POMIARY TWARDOŚCI (HT)

Field Hardness testing of components by Ultrasonic Contact Impedance (UCI) | Pomiary twardości elementów w terenie za pomocą metody UCI

BADANIE SKŁADU CHEMICZNEGO STALI (PMI)

Positive Material Identification (PMI) | Analiza i badanie składu chemicznego stali (PMI)

BADANIA SZCZELNOŚCI

Vacuum Box Testing of Storage Tank Floor | Badanie szczelności dna zbiornika magazynowego komorą próżniową

Rozmaite branże polegają na naszych kompetencjach inspekcyjnych

Kiedy wymagający klienci chcą aby ich plan inspekcji został wykonany prawidłowo, na czas, w ramach budżetu i bezpiecznie zwracają się do LBNiW. Czy to budowa nowego obiektu przemysłowego, montaż rurociągów, postój zakładu, projekt rozbudowy lub program utrzymania – jesteśmy gotowi. Mamy doświadczenie w realizacji kompleksowych i trudnych programów badań nieniszczących na dużych projektach inwestycyjnych w Polsce i za granicą.

Mamy kompetencje w obsłudze różnorodnych potrzeb zróżnicowanych i zmieniających się branż. Wszystkie łączy wspólna, krytyczna potrzeba doświadczenia i wiedzy. To jest dokładnie to, co jesteśmy w stanie dostarczyć dla tych branż.

Świadczymy usługi badań nieniszczących w następujących sektorach:

ENERGETYCZNY

Power Generation Industry Depends on Non-destructive Testing from LBNiW | Przemysł energetyczny polega na badaniach nieniszczących od LBNiW

PAPIERNICZY

Pulp & Paper Industry Depends on Non-destructive Testing from LBNiW| Przemysł drzewno-papierniczy polega na badaniach nieniszczących od LBNiW

CHEMICZNY I RAFINERYJNY

Chemical & refinery industries depend on Non-destructive Testing from LBNiW | Przemysły chemiczny i rafineryjny polegają na badaniach nieniszczących od LBNiW

BUDOWNICTWO CYWILNE

Civil engineering Industry Depends on Non-destructive Testing from LBNiW | Budownictwo cywilne polega na badaniach nieniszczących od LBNiW

BUDOWNICTWO RUROCIĄGÓW

Pipeline Construction Industry Depends on Non-destructive Testing from LBNiW | Budownictwo rurociągów przesyłowych polega na badaniach nieniszczących od LBNiW

SPOŻYWCZY I FARMACEUTYCZNY

Food & pharmaceutical industries depend on Non-destructive Testing from LBNiW | Przemysły spożywczy i farmaceutyczny polegają na badaniach nieniszczących od LBNiW

Niektóre z naszych relacji biznesowych w tych branżach mają wieloletnią historię

OPINIE KLIENTÓW

W związku z zakończeniem projektu modernizacji kotłów K6 i K9 w EC3 Veolia Łódź wyrażamy podziękowanie firmie LBNiW za ponad roczne wsparcie oraz fachową współpracę w zakresie wykonawstwa badań nieniszczących na w/w inwestycji.

Załoga LBNiW wykazała profesjonalne przygotowanie do realizacji zadań. Dysponują dobrze wykwalifikowaną kadrą pracowników, doświadczonym kierownictwem, oraz odpowiednimi środkami technicznymi, organizacyjnymi i uprawnieniami formalnymi, pozwalającymi na realizację zadań w specjalistycznym budownictwie przemysłowym.

W połączeniu z właściwą organizacją pracy i dobrą współpracą z naszymi służbami i innych firm pracujących na terenie elektrociepłowni zaowocowało to terminowym i rzetelnym wykonaniem powierzonych zadań.

Zakres prac obejmował:
• Badania i pomiary diagnostyczne rurociągów pary świeżej zgodnie z planem inspekcji
• Badania i pomiary diagnostyczne rurociągów wody zasilającej zgodnie z planem inspekcji
• Badania i pomiary diagnostyczne wybranych elementów armatury zgodnie z planem inspekcji
• Kompleksowy program badań nieniszczących dla naszego partnera i podwykonawcy Bilfinger Duro Dakovic Montaza podczas montażu części ciśnieniowej rewitalizowanych kotłów.

Wymienione zadania zostały wykonane zgodnie z harmonogramem i na wysokim poziomie jakości a dokumentacja z badań została przyjęta z aprobatą jednostki notyfikowanej tj. Urzędu Dozoru Technicznego.

W świetle pozytywnej oceny firmy LBNiW jako solidnego i wiarygodnego wykonawcy badań nieniszczących możemy rekomendować tą firmę do realizacji zadań na dużych i odpowiedzialnych projektach inwestycyjnych, w branży energetycznej.

Jacek Papina,
Kierownik projektu – Bilfinger Babcock Borsig Steinmüller GmbH
Sprowadziliśmy LBNiW do Urugwaju po raz pierwszy w 2006 roku, aby pomogli nam w kontroli jakości złączy spawanych podczas budowy kilku zbiorników magazynowych i jednego potężnego ciśnieniowego zbiornika reakcyjnego w fabryce celulozy Botnia w Fray Bentos.

Kiedy kontraktuje się nowego wykonawcę często trzeba go prowadzić za rękę, zanim w pełni wdroży się w realizowane zadania, tym razem było inaczej, LBNiW wykonało wspaniałą pracę przy bardzo małym zaangażowaniu z naszej strony. Ich fachowość i profesjonalizm przejawiały się we wszystkich aspektach dotyczących tego projektu. Ich dobrze wykwalifikowani i rutynowani inspektorzy byli proaktywni i bardzo łatwo się z nimi pracowało.

LBNiW przeprowadziło kompleksowe badania integralności spoin dupleksowego zbiornika ciśnieniowego klasy IV wg. PED o pojemności 4,000m3, które obejmowały badania radiograficzne 100% spoin doczołowych płaszcza oraz znaczne ilości badań penetracyjnych spawów. Dodatkowo wykonali kontrole połączeń spawanych 8 zbiorników magazynowych, wykorzystując następujące metody testowania: radiograficzną RT, ultradźwiękową UT, penetracyjną PT i magnetyczno-proszkową MT. Wśród sprawdzonych zbiorników były 2 duże zbiorniki magazynowe o pojemności 10,000m3 każdy i kilka mniejszych jednostek.

Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie, jakie otrzymaliśmy od Waszego zespołu podczas tego projektu. Mamy nadzieję współpracować z Wami w przyszłości.

Tero Vilhu,
Kierownik projekyu – VIAFIN Terastorni Oy
Mamy bardzo dobre doświadczenia w pracy z LBNiW. Ich dobrze wykwalifikowani i kompetentni pracownicy dbają o jakość, harmonogramy oraz bezpieczeństwo. Podczas nagłych awarii reagowali szybko i skutecznie.
Jerzy Nychowski,
Kierownik utrzymania ruchu – Dalkia Łódź
Dziękujmy za dobrą współpracę w ciągu ostatnich 7 lat, za wsparcie, oraz wszelką pomoc, jaką otrzymaliśmy od waszego zespołu. Wasi inspektorzy NDT są zawsze dobrze wyszkoleni i profesjonalni. LBNiW jest naszym preferowanym wykonawcą badań nieniszczących.
Krzysztof Stępień,
Kierownik utrzymania ruchu - Mars Polska
Z wielką przyjemnością prezentujemy ten list referencyjny dla firmy LBNiW. Z sukcesem zarządzali programem inspekcji spoin podczas instalacji dwóch kotłów parowych w elektrociepłowni Veolia w Łodzi od grudnia 2014 do listopada 2015 roku.

Realizacja badań nieniszczących spoin przez LBNiW podczas tego projektu była bardzo udana. W całym okresie czynności kontrolne odbywały się w duchu współpracy i partnerstwa, dzięki czemu praca z LBNiW była bardzo pozytywnym doświadczeniem. Zespół inspektorów wykazał znakomite umiejętności i pełne zaangażowanie w wykonywane zadania oraz miał wsparcie doświadczonego kierownictwa, które było zorientowane na osiągnięcie wyznaczonych celów. Od samego początku, LBNiW skutecznie zarządzało programem inspekcji tak, aby dotrzymać każdego terminu i utrzymywać stałe wysokie tempo kontroli podczas tego długoterminowego projektu, pomimo krótkiego okienka czasowego dla badań radiograficznych. Ogólnie ich rutynowani inspektorzy zachowywali się profesjonalnie i byli zawsze gotowi, aby służyć pomocą w naszym procesie zapewnienia jakości. Polegaliśmy na ich dokładnym i terminowym raportowaniu do kontrolowania naszego harmonogramu spawania.

Zakres prac firmy LBNiW obejmował kompleksową inspekcję spoin części ciśnieniowej instalowanych kotłów zgodnie z odpowiednimi normami EN, w tym: badania radiograficzne 4700+ spoin, badania ultradźwiękowe 1100+ spoin, badania magnetyczno-proszkowe 1400+ spoin, badania twardości 1200+ spoin i pozytywnej identyfikacji materiałów 200+ punktów kontrolnych.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z ich usług, ponieważ wszystkie inspekcje zostały dostarczone na czas, w ramach budżetu i bez żadnych incydentów bezpieczeństwa.

Bazując na naszym doświadczeniu z LBNiW, bez wahania mogę ich polecić każdej organizacji szukającej niezawodnego dostawcy usług NDT. LBNiW jest profesjonalną firmą, która ma kompetencje i zasoby do obsługi złożonych projektów inspekcyjnych o znacznej skali.

Bojan Jurakić,
Kierownik projektu ds. technicznych - Bilfinger Duro Dakovic Montaza d.o.o.
Ten list rekomendacyjny jest poświadczeniem profesjonalizmu i wysokich kompetencji wykazanych przez LBNiW podczas pracy z nami przy realizacji projektu przemysłowego Montes del Plata (MDP) w Urugwaju od kwietnia 2012 roku do marca 2014 roku.

Byliśmy bardzo zadowoleni z naszej poprzedniej współpracy z LBNiW w Urugwaju podczas podobnego projektu budowlanego również na dużą skalę, więc kiedy otrzymaliśmy ten kontrakt, LBNiW było naszym oczywistym wyborem do przeprowadzania kontroli jakości spoin. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, wykonali świetną pracę, również tym razem.

LBNiW zrealizowało dla nas rozległe badania nieniszczące spoin rurociągów rozsianych po całej budowie. Ponad 3000 złączy spawanych ze stali nierdzewnej, węglowej i tytanowych, począwszy od DN15 do DN1800 zaliczających się do wszystkich kategorii Europejskiej Dyrektywy Ciśnieniowej, zostało przez nich prześwietlone. Dodatkowo, około 150 spoin zostało skontrolowanych metodą ultradźwiękową i wiele innych metodą penetracyjną. Wszystkie wymienione inspekcje zostały przeprowadzone na budowie w Urugwaju, nie wliczając badań nieniszczących, które LBNiW wykonało dla nas w Niemczech na etapie prefabrykacji. Specjaliści LBNiW przeprowadzili również zgodną z normami kontrolę spoin zbiorników magazynowych, które nasza firma wybudowała na miejscu. Wykorzystano badania radiograficzne, penetracyjne i próby szczelności do weryfikacji spoin 15 zbiorników magazynowych ze stali nierdzewnej o pojemnościach od 900m3 do 5000m3.

Byliśmy niezwykle zadowoleni z elastyczności obsługi LBNiW oraz ich zdolności do szybkiego reagowania. Spełnili nasze wymagania jakościowe i pomyślnie zakończyli wszystkie inspekcje na czas i w ramach budżetu. Zaprezentowali pieczołowitą dbałość o bezpieczeństwo i niezawodność pracy. Planowanie było płynne, a kierownictwo było zawsze przychylnie nastawione do naszych potrzeb. Częste zmiany lub uzupełnienia ich codziennego zakresu prac z powodu nieprzewidzianych zdarzeń, lub naszych zmieniających się priorytetów zawsze były obsługiwane przez zespół LBNiW pewnie i skutecznie, co pozwalało lepiej dostosowywać działania kontrolne do naszego napiętego harmonogramu. Ich inspektorzy byli proaktywni i wykazywali silny duch pracy zespołowej, który sprawiał, że roboty inspekcyjne przebiegały sprawnie. Ich fachowcy profesjonalnie współpracowali z innymi departamentami na budowie, demonstrując doskonałą wiedzę, doświadczenie i komunikatywność. Kontrola procesu sprawozdawczości i późniejszej dokumentacji była rzeczywiście bardzo dobra.

Imponującym aspektem pracy z LBNiW podczas projektu MDP była ich elastyczność reagowania na nasze zmieniające się potrzeby w różnych fazach całego przedsięwzięcia. Na wczesnym etapie, na przykład, nie tylko zapewnili nam usługi w Urugwaju, ale również wysłali dodatkowy zespół specjalistów ze sprzętem do naszej spawalni w Niemczech, aby wykonywać prześwietlenia prefabrykowanych elementów rurociągów, co pomogło nam w przyspieszeniu prac. Podczas szczytowych miesięcy, gdy czynności instalacyjne i montażowe w Urugwaju wymagały zwiększonego wolumenu prac inspekcyjnych, LBNiW oddelegowało dodatkowe zasoby, aby dotrzymać harmonogramu kontroli. Pod koniec projektu, kiedy ilość zadań inspekcyjnych spadła ponownie wykazali duże zdolności adaptacyjne redukując i reorganizując swoje zespoły tak, aby nasza firma oraz ich pozostali klienci na budowie mogli się cieszyć znakomitym wsparciem i dobrą obsługą, aż do samego końca projektu.

To była przyjemność pracować z zespołem LBNiW nad tym poważnym przedsięwzięciem i liczymy na współpracę z nimi podczas naszych przyszłych projektów.

Marko Schanzenberg,
Kierownik projektu - Butting GmbH & Co KG
LBNiW udowodniło w ciągu 10 lat naszej współpracy, że są bezpiecznym i niezawodnym źródłem badań nieniszczących. Z powodzeniem dostarczali nam wsparcie NDT podczas licznych napraw, konserwacji i modernizacji kotłów, które wykonaliśmy dla Dalkia Łódź S.A. Mają zdolność i zasoby do realizacji dużych i złożonych projektów inspekcyjnych, a także nagłych awarii wymagających szybkiej reakcji.

Kierownicy LBNiW są zaprawieni, kompetentni i zaradni. Wszystkie krytyczne atrybuty, aby realizować zlecenia w sektorze energetyki profesjonalnie, terminowo i na wysokim poziomie jakości.

Krzysztof Mańkowski,
Dyrektor Zarządu — Zakład Kotlarski Łódź
W imieniu KRESTA Industries chcemy skorzystać z okazji, aby podziękować firmie LBNiW za bardzo profesjonalne usługi badań nieniszczących spoin oraz wsparcie, jakie otrzymaliśmy od nich podczas przemysłowego projektu budowlanego Montes del Plata (MDP) w Urugwaju w okresie od listopada 2012 do marca 2014 roku.

Zakres prac LBNiW obejmował bardzo obszerne badania radiograficzne spoin trzech dupleksowych zbiorników ciśnieniowych klasy 4 według dyrektywy ciśnieniowej o pojemnościach od 900m3 do 1600m3. Skontrolowali także spoiny 22 zbiorników magazynowych, ze stali węglowej i nierdzewnej, których średnia pojemność wyniosła ok 8000m3 i obejmowała kilka masywnych wież magazynowych o pojemności od 10000m3 do 13500m3. Wreszcie LBNiW wykonało badania spoin rurociągów w budynku turbinowni. Wszystkie prace NDT zostały przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi normami europejskimi z zastosowaniem metody radiograficznej, ultradźwiękowej, penetracyjnej, magnetyczno-proszkowej, wizualnej oraz prób szczelności.

LBNiW przekroczyło nasze oczekiwania co do terminowości, jakości pracy i ogólnej wartości ich usług. Byliśmy szczególnie pod wrażeniem szybkości ich reakcji i chęci pomocy. To był krytyczny moment, kiedy poprosiliśmy o ich usługi. Nasz poprzedni dostawca usług NDT nie nadążał z realizacją zadań, doprowadzając do powstania znacznych zaległości w kontroli spoin i tym samym opóźniając naszą pracę. Spiętrzenie zostało pomyślnie rozładowane, kiedy LBNiW przejęło obowiązki kontroli NDT i od tego momentu do końca projektu harmonogram inspekcji był realizowany terminowo.

Kierownictwo LBNiW było bardzo przychylne w kwestii planowania i koordynacji prac, całkowicie podporządkowując swój harmonogram naszemu. Wykazali, profesjonalizm oraz duże doświadczenie w obsłudze znacznych ilości zleceń NDT zlokalizowanych w różnych miejscach tego ogromnego placu budowy. Co więcej, byli dobrze zorientowani w zapisach norm i standardów dotyczących inspekcji spoin zbiorników ciśnieniowych, rurociągów przemysłowych i zbiorników magazynowych.

Wykonanie prac było bez zarzutu. LBNiW oddelegowało zespół bardzo doświadczonych, kompetentnych i profesjonalnych inspektorów nie mających sobie równych wśród fachowców, z którymi miałem okazję pracować. Byli to bardzo sumienni i zaangażowani specjaliści, którzy pracowali z pełnym poszanowaniem zasad bezpieczeństwa własnego oraz innych osób zaangażowanych w prace budowlane. Zachowywali bardzo dobre i równe tempo prac, które pozwoliło dotrzymywać harmonogramu.

Sprawozdawczość z kontroli była bardzo kompletna i łatwa do zrozumienia, dzięki czemu zamknięcie dokumentacji inspekcyjnej tego projektu było stosunkowo proste, biorąc pod uwagę skalę i złożoność prac.

Reasumując, jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani usługami LBNiW, ponieważ bardzo łatwo się z nimi współpracowało i ukończyli wszystkie zadania inspekcyjne na czas, nie przekraczając budżetu.

Jeszcze raz dziękujemy Wam za usługi badań nieniszczących, które dostarczyliście na rzecz naszego projektu. Zdecydowanie liczymy na współpracę z Wami w przyszłości.

Mario Brunner,
Kierownik projektu - KRESTA Anlagenbau GesmbH Nfg & Co KG
Byłem bardzo zadowolony z bezzwłoczności i sprawności obsługi LBNiW. W odpowiedzi na nasze zapytanie szybko sporządzili kalkulację kosztów badań nieniszczących spoin, która okazała się być bardzo korzystna. Po podpisaniu umowy pojawili się na budowie i bez większego zaangażowania z naszej strony szybko i sprawnie przystąpili do działania niemal natychmiastowo osiągając odpowiednie tempo prac. Wykonali wszystkie kontrole zgodnie z harmonogramem i w ramach naszego budżetu. Byli skrupulatni odnośnie dokumentacji i pracowali wytrwale, aby sprostać agresywnemu programowi inspekcji. LBNiW jest dokładnie typem jednostki inspekcyjnej, jaki preferujemy w Virtor Oy. Mają wzorowe podejście do bezpieczeństwa, jakość inspekcji jest zawsze bardzo wysoka, a profesjonalizm ludzi sprawia, że bardzo łatwo pracuje się z ich zespołem.

Dziękujemy Wam za wspaniałą załogę, która pracowała przy naszym projekcie.

Bo Vigren,
Kierownik projektu - Virtor Oy
PGE EC Zgierz utrzymuje profesjonalną współpracę z LBNiW od 3 lat. Nie mam nic oprócz pochwał dotyczących sposobu, w jaki świadczą oni usługi badań nieniszczących — na czas i w ramach budżetu. Bardzo doceniam ich profesjonalne podejście do prowadzonej działalności. Komunikacja jest zawsze jasna, wyzwania i trudności są identyfikowane, po czym szybko i sprawnie eliminowane. Mają kompetentny personel, który kładzie silny nacisk na bezpieczeństwo i dostarczanie wiarygodnych wyników badań.
Robert Pękala,
Kierownik utrzymania ruchu — PGE EC Zgierz
Polecam LBNiW bez zastrzeżeń. Zawsze jesteśmy usatysfakcjonowani jakością, terminowością i fachowością świadczonych przez nich usług badań nieniszczących.
Włodzimierz Pryczek,
Kierownik zakładu innowacyjno-wdrożeniowego — Instytut Energetyki Łódź