Badania Wizualne (VT)

 • Visual inspection of welds | Badanie wizualne spoin
 • Visual inspection | Badanie wizualne
 • Visual examination of weld | Badanie wizualne spoiny

Badania wizualne — galeria zdjęć

Dlaczego my?

 • Dotrzymujemy naszych obietnic – kiedy mówimy, że coś zrobimy to to robimy!
 • Elastyczne usługi z szybkim czasem realizacji
 • Jesteśmy niezależną i bezstronną jednostką inspekcyjną
 • Mamy wieloletnie doświadczenie w badaniach nieniszczących w tym także podczas realizacji dużych projektów inwestycyjnych
 • Wysoko wykwalifikowana i certyfikowana kadra specjalistów posiadających umiejętności w wielu metodach badania
 • Nowoczesny i zawsze dobrze skalibrowany sprzęt
 • Badania przeprowadzane według pisemnych procedur zatwierdzonych przez inżyniera specjalistę z III stopniem kwalifikacji
 • Jakość usług zweryfikowana i potwierdzona uznaniami niezależnych jednostek certyfikacyjnych
 • Zawsze gotowi i chętni do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące badań nieniszczących oraz zapewnienia jakości

Informacje o usłudze

Badania wizualne (VT)

Badanie wizualne, lub inaczej ocena wizualna jest zdecydowanie najczęstszą techniką badań nieniszczących i jest podstawą dla wszystkich programów kontroli NDT. Podczas próby ustalenia poprawności jakiegokolwiek elementu lub próbki z ich przeznaczeniem, oględziny są zwykle pierwszym krokiem w procesie badania. Prawie każdy obiekt może zostać poddany oględzinom w celu sprawdzenia prawidłowości jego produkcji lub oceny stopnia jego zużycia w procesie eksploatacji.

LBNiW wykorzystuje badania wizualne do sprawdzania konstrukcji stalowych, elementów mechanicznych, spoin, rurociągów, zbiorników, zbiorników ciśnieniowych i innych instalacji. Badania wizualne wykorzystują oględziny zewnętrzne najczęściej okiem nieuzbrojonym w celu weryfikacji, czy dany element (instalacja) spełnia wymagania norm lub specyfikacji. Badanie może być przeprowadzone z wykorzystaniem powiększenia, specjalistycznych urządzeń optycznych do zdalnych badań wizualnych oraz dodatkowych narzędzi pomiarowych.

Badania VT — podstawowa metoda kontroli NDT

Wśród procedur przeprowadzanych w ramach kontroli NDT badania wizualne wykonywane są jako pierwsze. Nie wynika to wyłącznie z faktu, że są one najprostszym i najszybszym sposobem oceny poprawności wykonania różnego rodzaju elementów, ale również z norm obowiązujących przy kontrolowaniu spoin, zbiorników czy konstrukcji. Odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie osoby przeprowadzającej badania VT umożliwiają między innymi kontrolę równomierności powierzchni obiektu, jego kształtu, ale też stwierdzenie, czy ewentualne niezgodności nie przekraczają dopuszczalnych wartości.

Wykonywanie badań wizualnych przez uprawnionych specjalistów

W firmie LBNiW dysponujemy odpowiednimi uprawnieniami, niezbędnymi do przeprowadzania badań wizualnych w ramach kontroli NDT rozmaitych konstrukcji, instalacji czy elementów. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprawdzić jakość badanych obiektów, ale również prawidłowo zinterpretować wyniki analizy, a także opracować protokół wykonania badania. Przy ocenie rezultatów bierzemy zaś pod uwagę niezbędne, obowiązujące normy, natomiast podczas sporządzania protokołów badań wizualnych — pamiętamy o wszystkich informacjach wymaganych w dokumentacji tego rodzaju.

Profesjonalne przeprowadzanie badań VT dla Klientów z całej Polski oraz zagranicy

Przestrzeganie norm związanych z rodzajem badanych obiektów wykorzystywanych w odmiennych branżach, a także dotyczących samych badań VT, wyspecjalizowany sprzęt, kwalifikacje i doświadczenie, indywidualne podejście dostosowane do wymagań Klienta — usługi LBNiW to gwarancja obsługi na najwyższym poziomie. Z pomocy naszych ekspertów skorzystało już wiele przedsiębiorstw, zarówno w Polsce, jak i za granicą, w tym duże, międzynarodowe koncerny. Potwierdza to nasz profesjonalizm, ceniony na rynku od bardzo wielu lat — zapraszamy do współpracy!

Stosowne normy i standardy

Stosowne normy w kontekście zastosowania (branży)

 • PN-EN 12952-6, Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze — Część 6: Badania podczas wytwarzania — Sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów
 • PN-EN 12953-5, Kotły płomienicowo-płomieniówkowe — Część 5: Badania podczas wytwarzania, sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów
 • PN-EN 13480-5, Rurociągi przemysłowe metalowe — Część 5: Kontrola i badania
 • PN-EN 13445-5, Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe — Część 5: Kontrola i badania
 • PN-EN 12732, Infrastruktura gazowa — Spawanie stalowych układów rurowych — Wymagania funkcjonalne
 • PN-EN 14015, Specyfikacja dotycząca projektowania i wytwarzania na miejscu zbiorników pionowych, o przekroju kołowym, z dnem płaskim, naziemnych, stalowych spawanych, na ciecze o temperaturze otoczenia i wyższej
 • PN-EN 1090-2, Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych
 • PN-EN 14197-2, Zbiorniki kriogeniczne — Stacjonarne zbiorniki nie izolowane próżnią — Część 2: Projektowanie, wytwarzanie, kontrola i badania
 • PN-EN 13458-2, Zbiorniki kriogeniczne — Zbiorniki stale izolowane próżnią — Część 2: Projektowanie, wytwarzanie, kontrola i badania
 • PN-EN ISO 9606-1, Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie — Część 1: Stale
 • PN-EN ISO 9606-2, Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie — Część 2: Aluminium i stopy aluminium
 • PN-EN ISO 15614-1, Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie technologii spawania — Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu
 • PN-EN ISO 17635, Badania nieniszczące spoin — Zasady ogólne dotyczące metali

Normy ściśle związane z badaniami wizualnymi

 • PN-EN 13018, Badania nieniszczące — Badania wizualne — Zasady ogólne
 • PN-EN ISO 17637, Badania nieniszczące złączy spawanych — Badania wizualne złączy spawanych
 • PN-EN ISO 5817, Spawanie — Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) — Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych
 • PN-EN 13927, Badania nieniszczące — Badania wizualne — Wyposażenie
 • PN-EN 1330-10, Badania nieniszczące — Terminologia — Część 10: Terminy stosowane w badaniach wizualnych
 • ISO 11971, Stalowe i żeliwne odlewy. Badania wizualne powierzchni.
 • ASME Boiler and Pressure Vessel Code Sekcja V Artykuł 9 – Badania wizualne.

Nasze zasoby (VT)

Posiadamy następujące urządzenia do badań wizualnych: