Badania Wizualne (VT)

 • Visual inspection of welds | Badanie wizualne spoin
 • Visual inspection | Badanie wizualne
 • Visual examination of weld | Badanie wizualne spoiny

Badania wizualne — galeria zdjęć

Dlaczego my?

 • Dotrzymujemy naszych obietnic – kiedy mówimy, że coś zrobimy to to robimy!
 • Elastyczne usługi z szybkim czasem realizacji
 • Jesteśmy niezależną i bezstronną jednostką inspekcyjną
 • Mamy wieloletnie doświadczenie w badaniach nieniszczących w tym także podczas realizacji dużych projektów inwestycyjnych
 • Wysoko wykwalifikowana i certyfikowana kadra specjalistów posiadających umiejętności w wielu metodach badania
 • Nowoczesny i zawsze dobrze skalibrowany sprzęt
 • Badania przeprowadzane według pisemnych procedur zatwierdzonych przez inżyniera specjalistę z III stopniem kwalifikacji
 • Jakość usług zweryfikowana i potwierdzona uznaniami niezależnych jednostek certyfikacyjnych
 • Zawsze gotowi i chętni do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące badań nieniszczących oraz zapewnienia jakości

Informacje o usłudze

Badania wizualne (VT)

Badanie wizualne, lub inaczej ocena wizualna jest zdecydowanie najczęstszą techniką badań nieniszczących i jest podstawą dla wszystkich programów kontroli NDT. Podczas próby ustalenia poprawności jakiegokolwiek elementu lub próbki z ich przeznaczeniem, oględziny są zwykle pierwszym krokiem w procesie badania. Prawie każdy obiekt może zostać poddany oględzinom w celu sprawdzenia prawidłowości jego produkcji lub oceny stopnia jego zużycia w procesie eksploatacji.

LBNiW wykorzystuje badania wizualne do sprawdzania konstrukcji stalowych, elementów mechanicznych, spoin, rurociągów, zbiorników, zbiorników ciśnieniowych i innych instalacji. Badania wizualne wykorzystują oględziny zewnętrzne najczęściej okiem nieuzbrojonym w celu weryfikacji, czy dany element (instalacja) spełnia wymagania norm lub specyfikacji. Badanie może być przeprowadzone z wykorzystaniem powiększenia, specjalistycznych urządzeń optycznych do zdalnych badań wizualnych oraz dodatkowych narzędzi pomiarowych.

Stosowne normy i standardy

Stosowne normy w kontekście zastosowania (branży)

 • PN-EN 12952-6, Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze — Część 6: Badania podczas wytwarzania — Sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów
 • PN-EN 12953-5, Kotły płomienicowo-płomieniówkowe — Część 5: Badania podczas wytwarzania, sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów
 • PN-EN 13480-5, Rurociągi przemysłowe metalowe — Część 5: Kontrola i badania
 • PN-EN 13445-5, Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe — Część 5: Kontrola i badania
 • PN-EN 12732, Infrastruktura gazowa — Spawanie stalowych układów rurowych — Wymagania funkcjonalne
 • PN-EN 14015, Specyfikacja dotycząca projektowania i wytwarzania na miejscu zbiorników pionowych, o przekroju kołowym, z dnem płaskim, naziemnych, stalowych spawanych, na ciecze o temperaturze otoczenia i wyższej
 • PN-EN 1090-2, Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych
 • PN-EN 14197-2, Zbiorniki kriogeniczne — Stacjonarne zbiorniki nie izolowane próżnią — Część 2: Projektowanie, wytwarzanie, kontrola i badania
 • PN-EN 13458-2, Zbiorniki kriogeniczne — Zbiorniki stale izolowane próżnią — Część 2: Projektowanie, wytwarzanie, kontrola i badania
 • PN-EN ISO 9606-1, Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie — Część 1: Stale
 • PN-EN ISO 9606-2, Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie — Część 2: Aluminium i stopy aluminium
 • PN-EN ISO 15614-1, Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie technologii spawania — Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu
 • PN-EN ISO 17635, Badania nieniszczące spoin — Zasady ogólne dotyczące metali

Normy ściśle związane z badaniami wizualnymi

 • PN-EN 13018, Badania nieniszczące — Badania wizualne — Zasady ogólne
 • PN-EN ISO 17637, Badania nieniszczące złączy spawanych — Badania wizualne złączy spawanych
 • PN-EN ISO 5817, Spawanie — Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) — Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych
 • PN-EN 13927, Badania nieniszczące — Badania wizualne — Wyposażenie
 • PN-EN 1330-10, Badania nieniszczące — Terminologia — Część 10: Terminy stosowane w badaniach wizualnych
 • ISO 11971, Stalowe i żeliwne odlewy. Badania wizualne powierzchni.
 • ASME Boiler and Pressure Vessel Code Sekcja V Artykuł 9 – Badania wizualne.

Nasze zasoby (VT)

Posiadamy następujące urządzenia do badań wizualnych: