Badania Penetracyjne (PT)

 • Dye Penetrant Examination of elements | Badanie penetracyjne elementów
 • Indications revealed by dye penetrant test of blades | Wskazania ujawnione badaniem penetracyjnym łopat
 • Weld crack revealed by dye penetrant test | Pęknięcie spoiny ujawnione badaniem penetracyjnym
 • Dye Penetrant Inspection of weld | Badanie penetracyjne spoiny

Badania penetracyjne — galeria zdjęć

Dlaczego my?

 • Dotrzymujemy naszych obietnic – kiedy mówimy, że coś zrobimy to to robimy!
 • Elastyczne usługi z szybkim czasem realizacji
 • Jesteśmy niezależną i bezstronną jednostką inspekcyjną
 • Mamy wieloletnie doświadczenie w badaniach nieniszczących w tym także podczas realizacji dużych projektów inwestycyjnych
 • Wysoko wykwalifikowana i certyfikowana kadra specjalistów posiadających umiejętności w wielu metodach badania
 • Nowoczesny i zawsze dobrze skalibrowany sprzęt
 • Badania przeprowadzane według pisemnych procedur zatwierdzonych przez inżyniera specjalistę z III stopniem kwalifikacji
 • Jakość usług zweryfikowana i potwierdzona uznaniami niezależnych jednostek certyfikacyjnych
 • Zawsze gotowi i chętni do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące badań nieniszczących oraz zapewnienia jakości

Informacje o usłudze

Badania Penetracyjne (PT)

Badanie penetracyjne jest skutecznym i stosunkowo niedrogim sposobem zlokalizowania wad powierzchniowych na czystych, dość gładkich i nieporowatych powierzchniach. Badania penetracyjne są szeroko stosowane do wykrywania wad powierzchniowych zarówno w materiałach żelaznych, jak i nieżelaznych. Badania penetracyjne uzupełniają oględziny zewnętrzne, odsłaniając wady, które byłyby niewidoczne lub trudne do wykrycia gołym okiem. Metoda ta może być wykorzystywana w terenie lub w zastosowaniu laboratoryjnym z wykorzystaniem technik kontrastowych, lub fluorescencyjnych. W laboratorium jest szczególnie odpowiednia do sprawdzania partii elementów po obróbce maszynowej.

Badania szczelności spoin metodą penetracyjną

Badanie penetracyjne ujawnia wady powierzchniowe w postaci krwawienia widocznego lub fluorescencyjnego barwnika (penetrantu). Technika ta jest oparta na zdolności ciekłego penetrantu do wnikania (penetrowania) w głąb defektów badanej powierzchni. Po określonym czasie wnikania nadmiar penetrantu jest usuwany (wycierany) z powierzchni badanej i jest stosowany wywoływacz. Wywoływacz wyciąga zalegający wewnątrz wady penetrant tworząc wskazanie, które w odpowiednich warunkach oświetleniowych może być ocenione przez wykwalifikowanego inspektora zgodnie z obowiązującymi normami lub specyfikacją klienta.

W LBNiW wykorzystujemy badania penetracyjne na metalicznych i niemetalicznych powierzchniach do identyfikowania różnorakich wad, które wychodzą na powierzchnię. Typowe zastosowania w terenie obejmują sprawdzanie spoin, odlewów, odkuwek i struktur.

Stosowane przez nas techniki penetracyjne pozwalają wykrywać następujące wady:

 • Spoiny: pęknięcia, porowatość, podtopienia, przyklejenia lub braki przetopu
 • Odkuwki: pęknięcia, zakucia, naderwania
 • Wyroby walcowane: pęknięcia, zawalcowania i rozwarstwienia
 • Odlewy: pęknięcia,  pęknięcia na gorąco, porowatość, jamy skurczowe
 • W trakcie eksploatacji: pęknięcia zmęczeniowe

Nasze kwalifikacje

LBNiW zapewnia wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów w badaniach penetracyjnych certyfikowanych na poziomie 2 zgodnie z normą ISO 9712 (EN473). Badania penetracyjne wykonujemy u nas w siedzibie lub w terenie do zastosowań zarówno na nowych instalacjach, jak i w fazie eksploatacji. Nasi inspektorzy spędzili wiele lat wykonując badania nieniszczące urządzeń w różnych branżach; wiedzą, gdzie szukać i czego szukać poza oczywistym. Mogą oni zidentyfikować potencjalne problemy, zanim staną się krytyczne. Działają w sposób rzetelny i zgodnie z normami określonymi przez uznane organy branżowe. Najlepsze praktyki są włączane do naszych najnowszych procedur badawczych, które są częścią kompleksowego systemu zarządzania jakością.

Zalety badań penetracyjnych

 • Metoda charakteryzuje się dużą czułością, zdolna do wykrywania bardzo drobnych wad
 • Metoda stosunkowo łatwa w użyciu
 • Szybkie wyniki badania, nieciągłości powierzchniowe wykrywa się w jednej operacji niezależnie od kierunku ich przebiegu
 • Stosowane w szerokim zakresie typów materiałów (można badać dowolny nieporowaty materiał)
 • Duże obszary lub duże ilości elementów / materiałów można szybko sprawdzić, przy niskich kosztach
 • Można stosunkowo łatwo badać obiekty o skomplikowanej geometrii
 • Wskazania są ujawniane bezpośrednio na badanej powierzchni, zapewniając widzialny obraz położenia anomalii
 • Technika przenośna zwłaszcza z zastosowaniem penetrantów w aerozolach

Ograniczenia badań penetracyjnych

 • Może wykrywać tylko wady otwarte na powierzchnię
 • Przygotowanie powierzchni przed badaniem w tym: czyszczenie, odtłuszczanie, suszenie może być czasochłonne
 • Metoda brudna może wymagać czasochłonnego sprzątania po badaniu
 • Metoda ta nie może być stosowana na pomalowanych powierzchniach
 • Nieodpowiednie do badania bardzo nierównych (porowatych, chropowatych) powierzchni
 • Interpretacja wyników jest czasami trudna, w wyniku pojawiania się fałszywych wskazań pochodzących od nieistotnych skaz powierzchniowych
 • Toksyczne opary chemiczne mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych
 • Należy zachować środki ostrożności w obchodzeniu się ze środkami chemicznymi (np. łatwopalność)

Stosowne normy i standardy

Stosowne normy w kontekście zastosowania (branży)

 • PN-EN 12952-6, Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze — Część 6: Badania podczas wytwarzania — Sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów
 • PN-EN 12953-5, Kotły płomienicowo-płomieniówkowe — Część 5: Badania podczas wytwarzania, sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów
 • PN-EN 13480-5, Rurociągi przemysłowe metalowe — Część 5: Kontrola i badania
 • PN-EN 13445-5, Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe — Część 5: Kontrola i badania
 • PN-EN 12732, Infrastruktura gazowa — Spawanie stalowych układów rurowych — Wymagania funkcjonalne
 • PN-EN 14015, Specyfikacja dotycząca projektowania i wytwarzania na miejscu zbiorników pionowych, o przekroju kołowym, z dnem płaskim, naziemnych, stalowych spawanych, na ciecze o temperaturze otoczenia i wyższej
 • PN-EN 1090-2, Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych
 • PN-EN 14197-2, Zbiorniki kriogeniczne — Stacjonarne zbiorniki nie izolowane próżnią — Część 2: Projektowanie, wytwarzanie, kontrola i badania
 • PN-EN 13458-2, Zbiorniki kriogeniczne — Zbiorniki stale izolowane próżnią — Część 2: Projektowanie, wytwarzanie, kontrola i badania
 • PN-EN ISO 9606-1, Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie — Część 1: Stale
 • PN-EN ISO 9606-2, Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie — Część 2: Aluminium i stopy aluminium
 • PN-EN ISO 15614-1, Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie technologii spawania — Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu
 • PN-EN ISO 17635, Badania nieniszczące spoin — Zasady ogólne dotyczące metali

Normy ściśle związane z badaniami penetracyjnymi

 • PN-EN ISO 23277, Badania nieniszczące spoin — Badania penetracyjne — Poziomy akceptacji
 • PN-EN 1371-1, Odlewnictwo — Badania penetracyjne — Część 1: Odlewy wykonane w formach piaskowych, kokilach i pod niskim ciśnieniem
 • PN-EN 1371-2, Odlewnictwo — Badania penetracyjne — Część 2: Odlewy wykonane metoda wytapianych modeli
 • PN-EN 10228-2, Badania nieniszczące odkuwek stalowych — Badanie penetracyjne
 • PN-EN ISO 3452-1, Badania nieniszczące — Badania penetracyjne — Część 1: Zasady ogólne
 • PN-EN ISO 3452-2, Badania nieniszczące — Badania penetracyjne — Część 2: Badania materiałów penetracyjnych
 • PN-EN ISO 3452-3, Badania nieniszczące — Badania penetracyjne — Część 3: Próbki odniesienia
 • PN-EN ISO 3452-4, Badania nieniszczące — Badania penetracyjne — Część 4: Wyposażenie
 • PN-EN ISO 3452-5, Badania nieniszczące — Badania penetracyjne — Część 5: Badania penetracyjne w temperaturach wyższych niż 50 stopni C
 • PN-EN ISO 3452-6, Badania nieniszczące — Badania penetracyjne — Część 6: Badania penetracyjne w temperaturach niższych niż 10 stopni C
 • PN-EN ISO 3059, Badania nieniszczące — Badania penetracyjne i badania magnetyczno-proszkowe — Warunki obserwacji
 • PN-EN ISO 12706, Badania nieniszczące — Terminologia — Terminy stosowane w badaniach penetracyjnych
 • ASME Boiler Pressure Vessel Code Sekcja V Artykuł 6 – Badania penetracyjne

Nasze zasoby (PT)

Stosujemy systemy penetrantów marki MR® Chemie GmbH