Badania Magnetyczno-Proszkowe (MT)

 • Magnetic particle testing of weld | Badania magnetyczno-proszkowe spoiny
 • Weld crack revealed by magnetic particle test | Pęknięcie spoiny ujawnione badaniem magnetyczno-proszkowym
 • Magnetic particle testing of in-service component | Badanie magnetyczno-proszkowe komponentu w fazie eksploatacji

Badania magnetyczno-proszkowe — galeria zdjęć

Dlaczego my?

 • Dotrzymujemy naszych obietnic – kiedy mówimy, że coś zrobimy to to robimy!
 • Elastyczne usługi z szybkim czasem realizacji
 • Jesteśmy niezależną i bezstronną jednostką inspekcyjną
 • Mamy wieloletnie doświadczenie w badaniach nieniszczących w tym także podczas realizacji dużych projektów inwestycyjnych
 • Wysoko wykwalifikowana i certyfikowana kadra specjalistów posiadających umiejętności w wielu metodach badania
 • Nowoczesny i zawsze dobrze skalibrowany sprzęt
 • Badania przeprowadzane według pisemnych procedur zatwierdzonych przez inżyniera specjalistę z III stopniem kwalifikacji
 • Jakość usług zweryfikowana i potwierdzona uznaniami niezależnych jednostek certyfikacyjnych
 • Zawsze gotowi i chętni do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące badań nieniszczących oraz zapewnienia jakości

Informacje o usłudze

Badania Magnetyczno-Proszkowe (MT)

Badanie magnetyczno-proszkowe jest wydajną i stosunkowo niedrogą metodą sprawdzania elementów ferromagnetycznych w celu wykrycia wad, które są otwarte na powierzchnię lub znajdują się tuż pod powierzchnią. Badania magnetyczno-proszkowe są powszechnie wykorzystywane w różnych branżach przemysłu do wykrywania nieciągłości powierzchniowych takich jak pęknięcia, naderwania, zawalcowania, zakucia, wtrącenia, ubytki i zagłębienia. Technika ta może być wykonywana w siedzibie lub w terenie na różnorodnych elementach. W LBNiW wykorzystujemy badania magnetyczno-proszkowe do sprawdzania:

 • Spoin po spawaniu w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania norm
 • Odlewów, odkuwek, zaworów i ich komponentów, elementów po obróbce maszynowej, zbiorników magazynowych oraz ciśnieniowych, dźwigów, konstrukcji stalowych
 • Spoin i elementów w fazie eksploatacji

Badanie magnetyczno-proszkowe polega na namagnesowaniu badanego obiektu ze stali ferromagnetycznej za pomocą magnesów lub specjalnych urządzeń do magnesowania. Jeśli obiekt testowy ma nieciągłość, pole magnetyczne przepływające przez nią ulega przerwaniu i rozproszeniu. Drobne stalowe opiłki w postaci proszku lub zawiesiny rozprowadzone po badanej powierzchni są przyciągane i skupiają się wokół miejsc, gdzie następuje największe rozproszenie pola magnetycznego, tworząc wskazanie bezpośrednio na nieciągłości. Wskazania są wykrywane wizualnie w odpowiednich warunkach oświetleniowych, które pozwalają wykwalifikowanemu inspektorowi ocenić położenie, wielkość, kształt i rodzaj tych niedoskonałości.

Badanie magnetyczno-proszkowe obejmuje następujące podstawowe etapy:

 1. Wstępne czyszczenie komponentu
 2. Namagnesowanie badanego obiektu
 3. Zastosowanie proszku lub zawiesiny z opiłkami
 4. Interpretacja wskazań badania magnetyczno-proszkowego

Istotne jest, aby opiłki miały swobodną ścieżkę migracji do miejsc, gdzie następują silne i słabe rozproszenia, dlatego kontrolowane powierzchnie powinny być czyste i suche przed rozpoczęciem badania. Obecność tłuszczu, smaru lub rdzy może niekorzystnie wpłynąć na wyniki kontroli.

Nasze kwalifikacje

LBNiW oferuje badania magnetyczno-proszkowe w naszym zakładzie lub terenie w siedzibie klienta albo na budowie z użyciem jarzm magnetycznych. Wszyscy nasi specjaliści MT posiadają kwalifikacje na poziomie 2 potwierdzone certyfikatami, zgodnie z normą ISO 9712 (EN473). Mają ugruntowaną wiedzę i doświadczenie, zarówno w metodzie badania, jak i specyfice różnych gałęzi przemysłu, w których pracują. Przestrzegają ścisłych procedur testowych i standardów branżowych, które określają, jak należy przeprowadzać kontrole oraz szczególne okoliczności, które należy uwzględniać. Nasi eksperci wykorzystują nowoczesny i odpowiednio skalibrowany sprzęt, który gwarantuje dokładne i spójne wyniki.

Zalety badań magnetyczno-proszkowych

 • Szybka metoda kontroli. Wskazania są natychmiastowo widoczne bezpośrednio na powierzchni próbki
 • Wysoka czułość na wszelkiego rodzaju pęknięcia (zmęczeniowe, korozyjne, wodorowe)
 • Metoda bardzo mobilna szczególnie w przypadku korzystania z urządzeń zasilanych z akumulatora
 • Wykrywa wskazania powierzchniowe i przypowierzchniowe, które są najpoważniejsze, ponieważ są miejscem koncentracji naprężeń
 • Metoda ta nadaje się do użytku warsztatowego oraz w terenie
 • Relatywnie niski koszt w porównaniu do wielu innych technik badań nieniszczących
 • Nadaje się do badania zarówno dużych, jak i małych obiektów o nieregularnych kształtach

Ograniczenia badań magnetyczno-proszkowych

 • Metoda przydatna do badania materiałów ferromagnetycznych i nie może być stosowana do austenitycznej stali nierdzewnej
 • Większość metod wymaga źródła energii elektrycznej
 • Metoda ta nie może być stosowana, przez grubą powłokę malarską
 • Występuje możliwość pojawiania się wskazań pozornych lub nieistotnych, a więc interpretacja jest zadaniem wymagającym doświadczenia i odpowiednich kwalifikacji
 • Nie można wykryć wad znajdujących się głębiej pod powierzchnią
 • W niektórych przypadkach wymagane jest, aby sprawdzany element został rozmagnesowany po badaniu

Stosowne normy i standardy

Stosowne normy w kontekście zastosowania (branży)

 • PN-EN 12952-6, Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze — Część 6: Badania podczas wytwarzania — Sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów
 • PN-EN 12953-5, Kotły płomienicowo-płomieniówkowe — Część 5: Badania podczas wytwarzania, sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów
 • PN-EN 13480-5, Rurociągi przemysłowe metalowe — Część 5: Kontrola i badania
 • PN-EN 13445-5, Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe — Część 5: Kontrola i badania
 • PN-EN 12732, Infrastruktura gazowa — Spawanie stalowych układów rurowych — Wymagania funkcjonalne
 • PN-EN 14015, Specyfikacja dotycząca projektowania i wytwarzania na miejscu zbiorników pionowych, o przekroju kołowym, z dnem płaskim, naziemnych, stalowych spawanych, na ciecze o temperaturze otoczenia i wyższej
 • PN-EN 1090-2, Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych
 • PN-EN 14197-2, Zbiorniki kriogeniczne — Stacjonarne zbiorniki nie izolowane próżnią — Część 2: Projektowanie, wytwarzanie, kontrola i badania
 • PN-EN 13458-2, Zbiorniki kriogeniczne — Zbiorniki stale izolowane próżnią — Część 2: Projektowanie, wytwarzanie, kontrola i badania
 • PN-EN ISO 9606-1, Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie — Część 1: Stale
 • PN-EN ISO 9606-2, Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie — Część 2: Aluminium i stopy aluminium
 • PN-EN ISO 15614-1, Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie technologii spawania — Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu
 • PN-EN ISO 17635, Badania nieniszczące spoin — Zasady ogólne dotyczące metali

Normy ściśle związane z badaniami magnetyczno-proszkowymi

 • PN-EN ISO 17638, Badanie nieniszczące spoin — Badanie magnetyczno-proszkowe
 • PN-EN ISO 23278, Badania nieniszczące spoin — Badania magnetyczno-proszkowe — Poziomy akceptacji
 • PN-EN 10228-1, Badania nieniszczące odkuwek stalowych — Część 1: Badanie magnetyczno-proszkowe
 • PN-EN 1369, Odlewnictwo — Badania magnetyczno-proszkowe
 • PN-EN ISO 9934-1, Badania nieniszczące — Badania magnetyczne proszkowe — Część 1: Zasady ogólne
 • PN-EN ISO 9934-2, Badania nieniszczące — Badania magnetyczne proszkowe — Część 2: Środki wykrywające
 • PN-EN ISO 9934-3, Badania nieniszczące — Badania magnetyczne proszkowe — Część 3: Aparatura
 • PN-EN ISO 3059, Badania nieniszczące — Badania penetracyjne i badania magnetyczno-proszkowe — Warunki obserwacji
 • ASME Boiler and Pressure Vessel Code Sekcja V Artykuł 7 – Badanie magnetyczno-proszkowe

Nasze zasoby (MT)

Dysponujemy następującą aparaturą do badań magnetyczno-proszkowych:

 • Jarzma magnetyczne firm Magnaflux i Parker Research
 • Stosujemy preparaty do badań magnetyczno-proszkowych firmy MR® Chemie GmbH