Nasze Certyfikaty

Jesteśmy dumni, z certyfikatów i uznań, które zdobyliśmy. Dowodzą one, że posiadamy niezbędne kompetencje techniczne i organizacyjne, aby oferować profesjonalne i rzetelne usługi badań nieniszczących.

Uznanie UDT zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2005

W 2005 roku LBNiW uzyskało uznanie Urzędu Dozoru Technicznego UDT (certyfikat nr LBU-180/14-20) w obszarze badań nieniszczących, zgodnie z normą PN-EN ISO / IEC 17025: 2005. Tym samym zostaliśmy certyfikowanym podwykonawcą UDT w zakresie badań nieniszczących. Uznanie UDT zostało odnowione w 2010, 2014, 2018 i 2020 roku. LBNiW przeszło wielokrotne kontrole UDT, które potwierdziły, że nasz system zarządzania jakością funkcjonuje prawidłowo, pomagając nam oferować wysokiej jakości usługi dla naszych klientów.

Uznanie TÜV Rheinland zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2005

W 2011 roku LBNiW uzyskało uznanie TÜV Rheinland (certyfikat nr LBT DP /2014/6216) w dziedzinie badań nieniszczących, zgodnie z normą PN-EN ISO / IEC 17025: 2005 i stało się ich certyfikowanym podwykonawcą w badaniach nieniszczących. Udzielając aprobaty, jednostka certyfikacyjna TÜV Rheinland ustaliła, że mamy odpowiednie zasoby adekwatne dla zapewnienia profesjonalnych badań nieniszczących, a nasze wdrożone procedury dotyczące szkoleń, wydajności, przeprowadzania testów, kontroli, weryfikacji i raportowania gwarantują wysoką jakość usług i rzetelną obsługę. Uznanie TÜV Rheinland zostało odnowione w 2014 roku.

LBNiW - Certificate of Approval from TÜV Rheinland
LBNiW - Subcontractor Cerificate from TÜV Rheinland