Badania Radiograficzne Spoin Rurociągów Przesyłowych

 • Inspection of welds with x-ray pipeline crawler | Badanie spoin czołgaczem rentgenowskim
 • Pipeline Construction Industry Depends on Non-destructive Testing from LBNiW | Budownictwo rurociągów przesyłowych polega na badaniach nieniszczących od LBNiW

Badania radiograficzne spoin rurociągów przesyłowych — galeria zdjęć

Dlaczego my?

 • Dotrzymujemy naszych obietnic – kiedy mówimy, że coś zrobimy to to robimy!
 • Elastyczne usługi z szybkim czasem realizacji
 • Jesteśmy niezależną i bezstronną jednostką inspekcyjną
 • Mamy wieloletnie doświadczenie w badaniach nieniszczących w tym także podczas realizacji dużych projektów inwestycyjnych
 • Wysoko wykwalifikowana i certyfikowana kadra specjalistów posiadających umiejętności w wielu metodach badania
 • Nowoczesny i zawsze dobrze skalibrowany sprzęt
 • Badania przeprowadzane według pisemnych procedur zatwierdzonych przez inżyniera specjalistę z III stopniem kwalifikacji
 • Jakość usług zweryfikowana i potwierdzona uznaniami niezależnych jednostek certyfikacyjnych
 • Zawsze gotowi i chętni do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące badań nieniszczących oraz zapewnienia jakości

Informacje o usłudze

Badania Radiograficzne Spoin Rurociągów Przesyłowych

Produkty takie jak gaz ziemny czy ropa naftowa są często transportowane za pomocą dalekobieżnych rurociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia. Rurociągi te są zwykle długie i mają dość dużą średnicę. Ich budowa wymaga ogromnej ilości spawania o najwyższej jakości, które musi być sprawdzane za pomocą badań nieniszczących. Radiografia jest powszechnie uważana za jedną z najbardziej niezawodnych i sprawdzonych nieniszczących metod kontroli jakości złączy spawanych rurociągów. LBNiW oferuje zautomatyzowane badania radiograficzne rurociągów o średnicach od DN250 (10″) do DN1500 (60″) z wykorzystaniem czołgacza rentgenowskiego.

Czołgacz rentgenowski to zasilany na baterie, zdalnie sterowany mobilny robot, który służy do prześwietlania spoin obwodowych rurociągów techniką centryczną przez jedną ściankę. Jest to całkowicie samodzielne urządzenie, z własnym napędem zdalnie kontrolowane, które porusza się wewnątrz rurociągu, zatrzymuje się w miejscu spoiny, prześwietla ją od środka promieniami x, a następnie przenosi się do następnego złącza, gdzie ponownie zatrzymuje się i wykonuje kolejne prześwietlenie.

Radiografia rurociągów przy pomocy czołgacza rentgenowskiego jest podobna do konwencjonalnej radiografii jednakże lampa rentgenowska czołgacza przemieszcza się wewnątrz rurociągu między spoinami. Błona radiograficzna jest owijana na zewnętrznej części rury, tak, aby pokrywała całą spoinę. Całe złącze spawane (tj. 360°) jest następnie prześwietlane od środka rury promieniami rentgenowskimi. Panoramiczna wiązka promieniowania, przenikająca przez spoinę naświetla film, który jest następnie wywoływany i oceniany w naszej mobilnej ciemni na miejscu co zapewnienia niemal natychmiastowe wyniki.

Badania radiograficzne rurociągów z użyciem czołgacza rentgenowskiego jest szybkie i pozwala skontrolować ponad 100 spoin dziennie.

Nasze kwalifikacje

Wszyscy nasi inspektorzy są certyfikowani zgodnie z normą ISO 9712 (EN473). Działają według ścisłych parametrów bezpieczeństwa i produkują wysokiej jakości zdjęcia rentgenowskie, które pozwalają nam wykorzystać nasze wieloletnie doświadczenie i umiejętności interpretacyjne w celu ustalenia, czy wskazanie ujawnione na błonie jest rzeczywiście wadą, czy też może zostać przyjęte zgodnie z wymaganiami norm i standardów.

Można zaufać wykwalifikowanym specjalistom z LBNiW. Posiadają oni szkolenia w zakresie ochrony radiologicznej. Zawsze przed rozpoczęciem prac z zastosowaniem źródeł promieniowania jonizującego w terenie odpowiednia ocena ryzyka jest przeprowadzana przez starszego radiologa specjalistę (minimum RT2 wg. EN473), aby upewnić się, że praca jest wykonywana bezpiecznie i w pełnej zgodności z przepisami BHP.

Nasz sprzęt

Współpracujemy z wiodącymi producentami aparatury radiograficznej, aby zapewnić, że nasze wyposażenie obejmuje najbardziej wydajne i niezawodne urządzenia. Dodatkowo LBNiW ma zawsze w pogotowiu zapasowy sprzęt, dzięki czemu możemy szybko i łatwo rozwiązywać problemy wynikające z awarii aparatury w wymagających warunkach terenowych.

Dysponujemy czołgaczem rentgenowskim firmy JME, który jest przeznaczony do prześwietlania spoin obwodowych wszelkiego rodzaju rurociągów przesyłowych ropy lub gazu i zapewnia wykonanie panoramicznych zdjęć rentgenowskich bardzo wysokiej jakości. Urządzenie jest wyposażone w lampę rentgenowską YXLON Smart o maksymalnym napięciu 300kV i stałym potencjale, która w połączeniu z wysoko wydajną elektroniką czołgacza gwarantuje bardzo dobre właściwości penetracyjne i maksymalizację liczby ekspozycji na jednym cyklu baterii. Czołgacz jest solidny i niezawodny w każdych warunkach klimatycznych, zapewniając ciągłą pracę bez kosztownych opóźnień.

Zainwestowaliśmy w doskonały sprzęt do automatycznej obróbki fotochemicznej błon, który gwarantuje szybki czas realizacji zleceń. Możemy zapewnić natychmiastowe wyniki na miejscu badania dzięki naszej mobilnej ciemni, która oferuje w pełni zautomatyzowany proces wywoływania błon.

Zalety zautomatyzowanych badań radiograficznych rurociągów

 • Pozwala sprawdzać bardzo duże ilości spoin na zmianę
 • Konsekwentnie produkuje zdjęcia rentgenowskie bardzo wysokiej jakości
 • Bardzo szybka metoda z krótkimi czasami ekspozycji
 • Gwarantuje lepszą wykrywalność wad w porównaniu do konwencjonalnej radiografii przez dwie ścianki lub radiografii z zastosowaniem źródeł gamma
 • Zapewnia permanentny zapis badania w postaci błony

Ograniczenia zautomatyzowanych badań radiograficznych rurociągów

 • Badania muszą być przeprowadzone w znacznej odległości od ekip spawalniczych
 • Środki ostrożności są konieczne dla bezpiecznego stosowania promieniowania
 • Czołgacz musi być wprowadzony do rury

Stosowne normy i standardy

Stosowne normy w kontekście zastosowania (branży)

 • PN-EN 12732, Infrastruktura gazowa — Spawanie stalowych układów rurowych — Wymagania funkcjonalne
 • PN-EN ISO 17635, Badania nieniszczące spoin — Zasady ogólne dotyczące metali

Normy ściśle związane z badaniami radiograficznymi rurociągów przesyłowych

 • PN-EN ISO 5579, Badania nieniszczące — Badania radiograficzne materiałów metalowych z zastosowaniem błon i promieniowania X lub gamma — Zasady podstawowe
 • PN-EN ISO 17636-1, Badania nieniszczące spoin — Badanie radiograficzne — Część 1: Techniki promieniowania X i gamma z błona
 • PN-EN ISO 10675-1, Badania nieniszczące spoin — Kryteria akceptacji badan radiograficznych — Część 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy
 • PN-EN ISO 19232-1, Badania nieniszczące — Jakość obrazu radiogramów — Część 1: Liczbowe wyznaczanie jakości obrazu za pomocą wskaźników jakości obrazu typu pręcikowego
 • PN-EN ISO 19232-3, Badania nieniszczące — Jakość obrazu radiogramów — Część 3: Klasy jakości obrazu
 • PN-EN ISO 11699-1, Badania nieniszczące — Błona radiograficzna przemysłowa — Część 1: Klasyfikacja systemów błony dla radiografii przemysłowej
 • PN-EN 25580, Badania nieniszczące — Przemysłowe negatoskopy radiograficzne — Wymagania minimalne
 • PN-EN ISO 11699-2, Badania nieniszczące — Błona radiograficzna przemysłowa — Część 2: Kontrola obróbki błony za pomocą wartości odniesienia
 • PN-EN 1330-3, Badania nieniszczące — Terminologia — Terminy stosowane w radiograficznych badaniach przemysłowych
 • ASME Boiler and Pressure Vessel Code Sekcja V Artykuł 2 – Badania radiograficzne

Nasze zasoby do badań radiograficznych spoin rurociągów przesyłowych

Dysponujemy następującą aparaturą do badań radiograficznych spoin rurociągów przesyłowych:

Czołgacz rentgenowski o zakresie średnic 10″ – 60″ firmy JME

LBNiW - Pipeline Crawler

Specyfikacja czołgacza

Zakres średnic Od DN250 (10″) do DN1500 (60″)
Lampa rentgenowska (kV) Yxlon Smart 300PC 50-300 kV o stałym potencjale
Optymalne natężenie prądu lampy 2-3 miliampery
Rozmiary ogniskowej 5.5 x 0.5 mm
Urządzenie kontrolne Magnetop
Prędkość przemieszczania się Do 0.3m/s
Dokładność ustawienia ± 5mm
Akumulatory Żelowe 120V 15 Ah
Typowa ilość ekspozycji na 1 cyklu akumulatorów 70-90 x 30 sekund
Maksymalny kąt podjazdu w optymalnych warunkach 27°
Zakres temperatury pracy -10°C do +50°C
Waga całkowita (kg) 145
Długość całkowita (m) 2.8

 

Pozostałe zasoby do badań radiograficznych spoin rurociągów przesyłowych

 • 1 samochód typu van wyposażony w ciemnię do automatycznego wywoływania błon radiograficznych i ich oceny
 • 1 samochód terenowy, idealny podczas badań w trudno dostępnym terenie np. podczas badania spoin rurociągów przesyłowych

Aparatura dostępna do badań radiograficznych techniką przez dwie ścianki do np. kontroli po naprawach lub połączeń między sekcjami

 • 2 GE ERESCO 42 MF4 kierunkowe przenośne systemy rentgenowskie o stałym potencjale i maksymalnym napięciu 200kV. Są to lekkie lampy rentgenowskie zdolne do prześwietlania stali do grubości 35mm. Ich solidna konstrukcja i niska waga czynią z nich doskonały wybór dla radiografii w terenie, gdzie wymagana jest bardzo wysoka jakość zdjęć rentgenowskich.
 • 1 YXLON Smart 300HP kierunkowy przenośny system rentgenowski o maksymalnym napięciu 300 kV i stałym potencjale. Oferuje szeroką gamę zastosowań w kontroli spoin, odlewnictwie i badaniu materiałów kompozytowych, zwłaszcza tam, gdzie jest wymagana duża siła penetracji. To urządzenie jest zdolne do prześwietlania stali o maksymalnej grubości 60 mm.
 • 2 projektory gammagraficzne SENTINEL 880 Delta. Przenośne, lekkie i kompaktowe urządzenia do przemysłowych badań radiograficznych o maksymalnej pojemności źródła 150Ci Selenu-75 lub 150Ci Irydu-192.
 • 2 projektory gammagraficzne SENTINEL 880 Elite. Przenośne, lekkie i kompaktowe urządzenia do przemysłowych badań radiograficznych o maksymalnej pojemności źródła 150Ci Selenu-75 lub 50Ci Irydu-192.