Analiza i badanie składu chemicznego stali (PMI)

 • Positive Material Identification (PMI) | Pozytywna identyfikacja materiałów (PMI)
 • Positive Material Identification (PMI) | Analiza i badanie składu chemicznego stali (PMI)
 • Positive Material Identification (PMI) | Potwierdzanie gatunku materiałów (PMI)

Analiza i badanie składu chemicznego stali (PMI) — galeria zdjęć

Dlaczego my?

 • Dotrzymujemy naszych obietnic – kiedy mówimy, że coś zrobimy to to robimy!
 • Elastyczne usługi z szybkim czasem realizacji
 • Jesteśmy niezależną i bezstronną jednostką inspekcyjną
 • Mamy wieloletnie doświadczenie w badaniach nieniszczących w tym także podczas realizacji dużych projektów inwestycyjnych
 • Wysoko wykwalifikowana i certyfikowana kadra specjalistów posiadających umiejętności w wielu metodach badania
 • Nowoczesny i zawsze dobrze skalibrowany sprzęt
 • Badania przeprowadzane według pisemnych procedur zatwierdzonych przez inżyniera specjalistę z III stopniem kwalifikacji
 • Jakość usług zweryfikowana i potwierdzona uznaniami niezależnych jednostek certyfikacyjnych
 • Zawsze gotowi i chętni do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące badań nieniszczących oraz zapewnienia jakości

Informacje o usłudze

Analiza i badanie składu chemicznego stali (PMI)

Pozytywna identyfikacja materiałów (PMI) jest niezbędną metodą badań nieniszczących wykorzystywaną do sprawdzenia, czy dostarczone materiały są zgodne z odpowiednimi normami i specyfikacjami.

Za każdym razem kiedy surowiec czy półprodukt zmienia ręce poczynając od huty poprzez łańcuch dostawców i podwykonawców obejmujący zakłady produkcyjne, warsztaty wytwórcze i prefabrykacyjne, do końcowej instalacji na placu budowy, wzrasta ryzyko pomyłki i zastosowania nieodpowiedniego materiału. Dzięki badaniu składu chemicznego stali (PMI) jej gatunek może być łatwo zidentyfikowany. Jeśli certyfikat materiałowy zaginął lub nie jest jasny a trzeba mieć pewność odnośnie rodzaju użytego materiału, PMI jest rozwiązaniem. PMI jest szczególnie używane do identyfikowania wysokiej jakości stali nierdzewnych oraz stali wysokostopowych na różnych etapach cyklu życia produktu, w tym przy weryfikacji materiałów przychodzących, inspekcji w fazie produkcji, oraz kontroli wyrobu gotowego.

Potrzeba badań PMI stali stopowych jest dziś bardziej krytyczna niż kiedykolwiek w branży petrochemicznej i energetyce. Wymóg sprawdzania i potwierdzania gatunku stali stopowych stosowanych w tych sektorach wzrósł dramatycznie w ciągu ostatnich lat wraz z wprowadzaniem nowoczesnych stali oferujących znacznie ulepszone własności.
Konsekwencje wynikające z użycia niewłaściwego materiału mogą okazać się kosztowne lub wręcz katastrofalne i obejmować utratę mienia, przychodów, a nawet utratę życia.

Krytyczne komponenty wykonane z niewłaściwego stopu mogą korodować lub degradować szybciej niż oczekiwano, gdy trafią do eksploatacji. Pozytywna identyfikacja materiałów (PMI) w elektrowniach i rafineriach może pomóc uniknąć katastrofalnych awarii spowodowanych przez te niewłaściwe komponenty, ponieważ gwarantuje, że każda składowa część czy to zbiornika ciśnieniowego, czy reakcyjnego, czy rurociągu wysokiego ciśnienia, czy instalacji z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi jest wykonana z właściwego materiału według specyfikacji.

Każda instalacja jest tak mocna, jak jej najsłabsze ogniwo. Zastosowanie odpowiedniego spoiwa i uzyskanie odpowiedniej kompozycji składu chemicznego spoiny (prawidłowego procentowego udziału materiału podstawowego w spoinie) podczas łączenia dwóch składników układu technologicznego są równie istotne dla jego integralności jak dobór samych materiałów bazowych (rury, zawory, itp). Pozytywna identyfikacja materiałów (PMI) z użyciem przenośnych spektrometrów XRF stała się niezastąpionym narzędziem do kontroli jakości, ponieważ są łatwe w obsłudze, przenośne i oferują możliwość szybkiej nieinwazyjnej analizy składu chemicznego materiałów spawalniczych i zakończonych spoin w terenie.

LBNiW oferuje usługi pozytywnej identyfikacji materiałów (PMI) przy użyciu technologii fluorescencji rentgenowskiej XRF do szybkiego i stosunkowo dokładnego określenia składu chemicznego badanego materiału. Nasz podręczny pistolet PMI jest wyposażony w bibliotekę kilkuset najpowszechniejszych gatunków stali i może przeanalizować, zidentyfikować i wyświetlić gatunek materiału oraz jego skład chemiczny, w czasie krótszym niż 10 sekund. Technologia XRF wymaga niewielkiego a czasem żadnego przygotowania próbki i jest całkowicie nieniszcząca.

W LBNiW wykorzystujemy badania PMI przede wszystkim do:

 • Szybkiej weryfikacji stopów
 • Badania i identyfikacji stali Cr-Mo, stali nierdzewnych, stali niskostopowych, stopów: niklu, tytanu, aluminium i miedzi
 • Odzyskiwania utraconej identyfikowalności materiału
 • Badania ukończonych złączy spawanych w celu sprawdzenia czy zastosowano prawidłowe spoiwo oraz, czy mają odpowiedni skład chemiczny
 • Potwierdzania integralności rurociągów technologicznych, armatury i zbiorników reakcyjnych

Zalety badań PMI

 • Szybka i stosunkowo dokładna analiza
 • Przenośna technologia cyfrowa, która z łatwością może być stosowana w terenie
 • Nie pozostawia śladów badania na próbce testowej

Ograniczenia badań PMI

 • Węgiel, siarka i fosfor nie są wykrywane z zastosowaniem fluorescencji rentgenowskiej
 • Identyfikacja śladowych ilości danego pierwiastka w badanym elemencie może być trudna
 • Należy upewnić się, że powierzchnia analizowanego materiału jest chemicznie reprezentatywna dla całego badanego obiektu
 • Powierzchnia elementu musi być dostępna dla inspekcji wizualnej oraz aby ją można było zadowalająco wyczyścić

Stosowne normy i standardy

Stosowne normy w kontekście zastosowania (branży)

 • PN-EN 12952-6, Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze — Część 6: Badania podczas wytwarzania — Sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów
 • PN-EN 12953-5, Kotły płomienicowo-płomieniówkowe — Część 5: Badania podczas wytwarzania, sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów
 • PN-EN 13480-5, Rurociągi przemysłowe metalowe — Część 5: Kontrola i badania
 • PN-EN 13445-5, Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe — Część 5: Kontrola i badania
 • PN-EN 12732, Infrastruktura gazowa — Spawanie stalowych układów rurowych — Wymagania funkcjonalne
 • PN-EN 14015, Specyfikacja dotycząca projektowania i wytwarzania na miejscu zbiorników pionowych, o przekroju kołowym, z dnem płaskim, naziemnych, stalowych spawanych, na ciecze o temperaturze otoczenia i wyższej
 • PN-EN 1090-2, Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych
 • PN-EN 14197-2, Zbiorniki kriogeniczne — Stacjonarne zbiorniki nie izolowane próżnią — Część 2: Projektowanie, wytwarzanie, kontrola i badania
 • PN-EN 13458-2, Zbiorniki kriogeniczne — Zbiorniki stale izolowane próżnią — Część 2: Projektowanie, wytwarzanie, kontrola i badania
 • PN-EN ISO 9606-1, Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie — Część 1: Stale
 • PN-EN ISO 9606-2, Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie — Część 2: Aluminium i stopy aluminium
 • PN-EN ISO 15614-1, Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie technologii spawania — Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu
 • PN-EN ISO 17635, Badania nieniszczące spoin — Zasady ogólne dotyczące metali

Normy ściśle związane z analizą i badaniem składu chemicznego stali (PMI)

 • API RP 578, Program weryfikacji materiałowej dla nowych i istniejących rurociągów ze stali stopowych

Nasze zasoby (PMI)

Dysponujemy następującą aparaturą do analizy i badania składu chemicznego stali i potwierdzania identyfikacji matariałów (PMI):

 • 1 przenośny spektrometr rentgenowski XRF – Olympus Delta Professional