Project Description

Montes del Plata fabryka celulozy Urugwaj 2012-2014.

MDPR1

Wybudowana kosztem $1,9 mld USD fabryka celulozy Montes del Plata jest jednym z największych i najnowocześniejszych tego typu obiektów na świecie. Budowa zakończona w 2 kwartale 2014.

Sprawdzeni partnerzy podejmują razem nowe wyzwanie.

Gdy LBNiW pomyślnie dostarczyło, usługi badań nieniszczących spoin dla Butting GmbH & Co KG podczas poprzedniego dużego projektu w Urugwaju w 2007 roku, zapoczątkowano dobrą współpracę pomiędzy firmami. Zatem rozsądnym było ponowne zakontraktowanie LBNiW do kolejnego wielkiego projektu w Ameryce Południowej. LBNiW udowodniło swoją skuteczność w dużych projektach i ma zasoby, aby skompletować odpowiedni zespół do sprawnego zarządzania przepływem inspekcji.

Projekt Montes del Plata był drugim znaczącym zleceniem badań nieniszczących dla LBNiW w przemyśle drzewno-papierniczym. W latach 2012 – 2014, LBNiW odegrało kluczową rolę w kontroli jakości spoin podczas budowy fabryki celulozy.

Faza prefabrykacji — Niemcy

3 miesiące przed przybyciem pierwszego zespołu do Urugwaju LBNiW rozpoczęło badania radiograficzne spoin prefabrykowanych elementów rurociągów, które były wykonywane w Niemczech, a następnie wysyłane do Punta Pereira. LBNiW oddelegowało jeden zespół inspektorów RT ze sprzętem do wykonywania codziennych inspekcji spoin opuszczających warsztaty spawalnicze Butting.

Faza montażu — Punta Pereira Urugwaj

Pierwszy zespół przybył do Punta Pereira w czerwcu 2012 roku i był głównie odpowiedzialny za przygotowanie bazy dla pozostałych.

W pierwszej kolejności wszystkie certyfikaty pracowników i procedury badań zostały przekazane do działu zapewnienia jakości firmy Andritz do wglądu i zatwierdzenia. Międzynarodowa grupa ANDRITZ była głównym dostawcą technologii dla fabryki celulozy MDP.

Tymczasem, nasz zespół zajął się pracami organizacyjno-przygotowawczymi. Świadczenie usług za granicą jest logistycznie trudnym zadaniem, z którym nasz zespół poradził sobie doskonale. Obejmuje kontakty z zagranicznymi organami w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń, uruchomienie terenowego biura, zarządzanie przesyłkami międzynarodowymi, organizowanie zezwoleń na pracę, wizy, wynajem samochodów, mieszkań pracowniczych itp. Doświadczenia zdobyte podczas poprzedniego projektu we Fray Bentos były nieocenione, zwłaszcza w odniesieniu do uzyskania zgody na stosowanie promieniowania jonizującego w Urugwaju. Znaliśmy już obowiązujące procedury, a pozwolenie wymagało jedynie wznowienia. Nasz inspektor ochrony radiologicznej zaaranżował przedłużenie zezwolenia, zanim nasi specjaliści pojawili się na miejscu.

Po przybyciu pozostałych ekip inspekcyjnych praca mogła ruszyć pełną parą. Nasz zespół projektowy składał się z 10 specjalistów o wszechstronnych kwalifikacjach inspektorów, aby mogli obsługiwać szeroki zakres obowiązków kontrolnych wymaganych przez ten projekt.

Zakres projektu

Podobnie, jak w poprzednim projekcie w Urugwaju nasz zakres prac został znacznie rozszerzony po przybyciu na miejsce. W listopadzie 2012 Austriacka KRESTA Anlagenbau GesmbH NFG & Co KG poprosiła LBNiW, aby przejąć ich program kontroli spoin od lokalnego wykonawcy badań nieniszczących, który nie nadążał z realizacją obowiązków inspekcyjnych powodując opóźnienia.

Nadrobienie zaległości i nadążanie za bardzo wymagającym harmonogramem inspekcji wymagało ogromnego nakładu pracy. Pracowaliśmy przez 6 dni w tygodniu, 10 godzin na dobę przez cały 2013 rok.

MDP2

LBNiW było zaangażowane w kontrolę jakości spoin na większości instalacji MdP.

Wykorzystano ponad 35,000 godzin inspekcyjnych

1. Fiber Line

LBNiW wykonało radiograficzne i ultradźwiękowe badania ponad 1,000 spoin na fiber line zgodnie z normą EN 13480-5. Badane rurociągi należały do wszystkich klasyfikacji PED, były wykonane z różnych gatunków materiałów (stal węglowa, stal nierdzewna, duplex, tytan) i obejmowały zakres średnic od DN25 do DN1800.

Metody RT, UT, PT, VT, MT oraz próby szczelności zostały wykorzystane do inspekcji spoin 11 zbiorników magazynowych o pojemnościach od 500m3 do 13,500m3 zgodnie z normą EN-14015. Dodatkowo, wykonaliśmy bardzo obszerne próby szczelności połączone z badaniami penetracyjnymi spoin blach okładzin ze stali kwasowej, którymi wyłożono od środka niektóre zbiorniki ze stali węglowej (sprawdzono ok. 15km spoin).

Wreszcie przeprowadziliśmy zgodnie z normą EN 13445-5 nieniszczące badania spoin 2 dupleksowych, reakcyjnych zbiorników ciśnieniowych klasy IV wg. PED o pojemnościach 900m3 i 1600m3. Kontrole te obejmowały badania radiograficzne 100% wszystkich spoin czołowych (ponad 1,2 km spoin) i znaczne ilości badań penetracyjnych.

FL

Widok na fiber line w MdP. Integralność spoin kluczowych elementów instalacji została zweryfikowana za pomocą badań nieniszczących od LBNiW. Nasza firma zrealizowała kontrolę jakości spoin rurociągów ciśnieniowych zgodnie z normą EN 13480-5, spoin zbiorników magazynowych zgodnie z normą EN 14015 i spoin zbiorników ciśnieniowych zgodnie z EN 13445-5. Wszystkie konwencjonalne metody badań nieniszczących zostały wykorzystane tj: VT, RT, UT, PT, MT i próby szczelności.

2. Drying Plant

LBNiW wykonało radiograficzne i ultradźwiękowe badania ponad 800 spoin rurociągów na drying plant zgodnie z normą EN 13480-5 wykonanych z różnych gatunków stali i o różnych średnicach.

Kombinacja badań RT, PT, VT, oraz próby szczelności zostały wykorzystane do zapewnienia zgodnej z EN-14015 kontroli spoin 2 dużych zbiorników magazynowych o pojemności 3,500m3 każdy, oraz 6 mniejszych zbiorników.

DP2

System rurociągów na drying plant.

3. Pipe Bridge

Estakady rurociągowe w MdP rozciągają się po całym terenie kompleksu na długości 4km. Biegnie po nich wiele rozmaitych rurociągów łączących główne podsystemy fabryki. LBNiW było odpowiedzialne za wykonanie badań nieniszczących rurociągów biegnących po estakadach zgodnie z normą EN 13480-5 i planem inspekcji. W zależności od kategorii PED rurociągu zakres kontroli obejmował od 5% do 100% spoin.

Skontrolowaliśmy następujące ilości spoin rurociągów na estakadach: 1,200+ spoin metodą RT, 300+ spoin metodą UT oraz wiele innych (głównie odgałęzień) metodą PT.

PB

Fragment estakad rurociągowych w MdP.

4. Evaporation Plant

Na evaporation plant, zakres dostawy LBNiW obejmował badania nieniszczące spoin zbiorników magazynowych i jednego dużego zbiornika ciśnieniowego klasy 4 wg. PED. Przetestowaliśmy spoiny 4 największych zbiorników magazynowych na tym obiekcie zgodnie z wymaganiami normy EN 14015 z zastosowaniem metod: RT, MT, PT, VT, UT i prób szczelności.

Dupleksowy zbiornik ciśnieniowy na evaporation plant ma pojemność 1,400m3 i około 60% jego spoin czołowych zostało przez nas prześwietlone (około 400m spoin) zgodnie z normą EN 13445-5. Przeprowadzilismy także badania powierzchniowe spoin, które były wymagane według wspomnianej normy.

Nasze zaangażowanie w inspekcję spoin rurociągów na evaporation plant było ograniczone. Przeprowadziliśmy badania radiograficzne około 300 spoin rurociągów o różnych średnicach.

EP

Widok na evaporation plant.

5. White Liquor Plant (WLP)

Na WLP, naszym zobowiązaniem było przeprowadzić kompleksowe nieniszczące badania spoin 13 zbiorników magazynowych o łącznej pojemności 28,000m3 zgodnie z wymaganiami norm, oraz kontroli spoin montażowych obrotowego pieca do wypalania wapna według planu inspekcji.

Kombinację wszystkich konwencjonalnych technik badań nieniszczących wykorzystano do weryfikacji integralności spoin zbiorników magazynowych zgodnie z normą EN 14015. Skontrolowano 100% obwodu sześciu spoin montażowych obrotowego pieca do wypalania wapna metodą ultradźwiękową i magnetyczno-proszkową. Powyższy piec w fabryce MDP jest potężny ma 100m długości, 6m średnicy i grubość ścianki w zakresie od 32mm-40mm.

WLP

Zbiorniki magazynowe na white liquor plant.

6-7. Turbine Island & Boiler House

W przeciwieństwie do innych obiektów, gdzie LBNiW odegrało kluczową rolę w testowaniu integralności spoin, nasza aktywność w budynkach turbinowni i kotłowni była ograniczona do pobocznych systemów rurociągów według normy EN 13480-5. Przyjęliśmy rolę wspierającego wykonawcy badań nieniszczących, obok fińskiej Inspecta Oy. Przeprowadziliśmy badania radiograficzne i ultradźwiękowe ponad 500 spoin, a wiele innych sprawdziliśmy technikami powierzchniowymi. Były to w większości systemy pary i kondensatu.

TGB

System rurociągów w budynku turbinowni.

Doświadczenie, wiedza i dobra współpraca pomogły przezwyciężyć wyzwania projektu.

Ten ekscytujący projekt zaprezentował szereg wyzwań technicznych i organizacyjnych, czego można się było spodziewać po przedsięwzięciu tej skali i stopniu złożoności. Nasz zespół projektowy rozwiązywał wszystkie kwestie na bieżąco i w końcowym rezultacie udało się nam przezwyciężyć wszystkie problemy.

Zacznijmy od tego, że był to bardzo duży projekt, z ponad 35 tysiącami godzin inspekcyjnych wykorzystanych na badania nieniszczące z naszej strony. Prace kontrolne były wykonywane na wielu obiektach jednocześnie. Ściśle współpracowaliśmy z zespołami inżynierów klientów w celu planowania harmonogramu działań kontrolnych, tak aby nadążyć za montażem bez zakłócania innych prac budowlanych. Było bardzo trudno koordynować nocne badania radiograficzne w okresach, kiedy działania budowlano-montażowe odbywały się 24/7 i było zaangażowanych wiele firm z różnych krajów. Wymagało to bardzo ścisłej współpracy ze służbami BHP Andritz i dużej elastyczności od wszystkich zaangażowanych stron. Byliśmy zmuszeni bardzo często przeorganizowywać nasze działania w zależności od dostępności dźwigów, zwyżek, rusztowań, zmieniających się priorytetów, niekorzystnych warunków pogodowych czy też strajków lokalnych robotników, które były w stanie paraliżować działalność budowlaną na wiele dni. Niemniej jednak nasz zespół projektowy rozwiązywał wszystkie kwestie planowania pewnie doprowadzając do pomyślnego rezultatu.

Badania radiograficzne 100% spoin czołowych masywnych dupleksowych zbiorników ciśnieniowych okazało się być jednym z trudniejszych zadań inspekcyjnych. LBNiW prześwietliło ponad 1,5 km grubościennych spoin według bardzo napiętego harmonogramu. Aby to osiągnąć, nasi specjaliści postanowili wykorzystać panoramiczną lampę rentgenowską, co pozwoliło nam na prześwietlanie jednej pełnej spoiny obwodowej zbiornika i przylegających do niej odcinków pionowych (prawie 20m spoin) w czasie jednej ekspozycji. Takie rozwiązanie znacznie poprawiło wydajność badań radiograficznych i pomogło w dotrzymaniu wymaganych terminów.

Ponadto, trzeba było przestrzegać bardzo rygorystycznych zasad bezpieczeństwa, które zostały nałożone przez Montes del Plata. Bezpieczeństwo i higiena pracy miały kapitalne znaczenie dla inwestora i był to obszar, na który położyliśmy szczególny nacisk, w bliskiej współpracy z kolegami z Andritz i MdP. Momentami, nasze działania inspekcyjne były przedmiotem intensywnych kontroli. Każdy dzień pracy zaczynał się udokumentowanym spotkaniem dotyczącym BHP, który obejmował ocenę ryzyka związanego z konkretnymi miejscami badań i stosowaną metodą oraz ustalenie bezpiecznych metod pracy, które odpowiadały na stwierdzone zagrożenia. Praca na wysokości do 60m, lub w pomieszczeniach zamkniętych była codziennością a protokół bezpieczeństwa musiał być ściśle przestrzegany i udokumentowany, co było starannie sprawdzane przez służby BHP na budowie.

WLP11

Realizacja projektu była wielkim sukcesem i demonstruje nasz potencjał i kompetencje, do wykonywania wymagających programów inspekcji spoin metodami nieniszczącymi.

Projekt Montes del Plata posłuży jako znakomite referencje dla wysokiej jakości usług inspekcyjnych zrealizowanych przez LBNiW.