Nasze Certyfikaty

Jesteśmy dumni, z certyfikatów i uznań, które zdobyliśmy. Dowodzą one, że posiadamy niezbędne kompetencje techniczne i organizacyjne, aby oferować profesjonalne i rzetelne usługi badań nieniszczących.

Uznanie UDT zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2005

W 2005 roku LBNiW uzyskało uznanie Urzędu Dozoru Technicznego UDT (certyfikat nr LBU-180/14-18) w obszarze badań nieniszczących, zgodnie z normą PN-EN ISO / IEC 17025: 2005. Tym samym zostaliśmy certyfikowanym podwykonawcą UDT w zakresie badań nieniszczących. Uznanie UDT zostało odnowione w 2010, 2014 i 2018 roku. LBNiW przeszło wielokrotne kontrole UDT, które potwierdziły, że nasz system zarządzania jakością funkcjonuje prawidłowo, pomagając nam oferować wysokiej jakości usługi dla naszych klientów.

Certificate of approval from the Polish Office of Technical Inspection UDT (notified body) according to PN-EN ISO/IEC 17025:2005 in the area of NDT | Uznanie Urzędu Dozoru Technicznego UDT w obszarze badań nieniszczących zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Uznanie TÜV Rheinland zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2005

W 2011 roku LBNiW uzyskało uznanie TÜV Rheinland (certyfikat nr LBT DP /2014/6216) w dziedzinie badań nieniszczących, zgodnie z normą PN-EN ISO / IEC 17025: 2005 i stało się ich certyfikowanym podwykonawcą w badaniach nieniszczących. Udzielając aprobaty, jednostka certyfikacyjna TÜV Rheinland ustaliła, że mamy odpowiednie zasoby adekwatne dla zapewnienia profesjonalnych badań nieniszczących, a nasze wdrożone procedury dotyczące szkoleń, wydajności, przeprowadzania testów, kontroli, weryfikacji i raportowania gwarantują wysoką jakość usług i rzetelną obsługę. Uznanie TÜV Rheinland zostało odnowione w 2014 roku.

LBNiW - Certificate of Approval from TÜV Rheinland
LBNiW - Subcontractor Cerificate from TÜV Rheinland